Hmdb loader
Identification
HMDB Protein ID HMDBP00126
Secondary Accession Numbers
 • 5358
 • HMDBP05334
 • HMDBP07402
Name Aldehyde oxidase
Synonyms
 1. SubName: Aldehyde oxidase 1, isoform CRA_b
 2. SubName: Aldeyde oxidase
Gene Name AOX1
Protein Type Unknown
Biological Properties
General Function Involved in oxidoreductase activity
Specific Function Not Available
Pathways
 • 2-Methyl-3-Hydroxybutryl CoA Dehydrogenase Deficiency
 • 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA Lyase Deficiency
 • 3-hydroxyisobutyric acid dehydrogenase deficiency
 • 3-hydroxyisobutyric aciduria
 • 3-Methylcrotonyl Coa Carboxylase Deficiency Type I
 • 3-Methylglutaconic Aciduria Type I
 • 3-Methylglutaconic Aciduria Type III
 • 3-Methylglutaconic Aciduria Type IV
 • Azathioprine Action Pathway
 • Beta-Ketothiolase Deficiency
 • Citalopram Action Pathway
 • Citalopram Metabolism Pathway
 • Drug metabolism - cytochrome P450
 • Hypophosphatasia
 • Isobutyryl-coa dehydrogenase deficiency
 • Isovaleric acidemia
 • Isovaleric Aciduria
 • Maple Syrup Urine Disease
 • Mercaptopurine Action Pathway
 • Mercaptopurine Metabolism Pathway
 • Methylmalonate Semialdehyde Dehydrogenase Deficiency
 • Methylmalonic Aciduria
 • Nicotinate and nicotinamide metabolism
 • Nicotinate and nicotinamide metabolism
 • Nicotine Action Pathway
 • Nicotine Metabolism Pathway
 • Propionic Acidemia
 • Thioguanine Action Pathway
 • Tryptophan metabolism
 • Tryptophan metabolism
 • Tyrosine metabolism
 • Valine, leucine and isoleucine degradation
 • Valine, leucine and isoleucine degradation
 • Vitamin B6 metabolism
 • Vitamin B6 Metabolism
Reactions
An aldehyde + Water + Oxygen → a carboxylate + Hydrogen peroxide details
Pyridoxal + Oxygen + Water → 4-Pyridoxic acid + Hydrogen peroxide details
Gentisic acid + Hydrogen peroxide → Gentisate aldehyde + Oxygen + Water details
Methylmalonic acid + Hydrogen peroxide → (S)-Methylmalonic acid semialdehyde + Oxygen + Water details
1-Methylnicotinamide + Oxygen + Water → N1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide + Hydrogen peroxide + Hydrogen Ion details
5-Hydroxyindoleacetaldehyde + Oxygen + Water → 5-Hydroxyindoleacetic acid + Hydrogen peroxide details
Citalopram aldehyde + Water + Oxygen → Citalopram propionic acid + Hydrogen peroxide details
1-Methylnicotinamide + Oxygen + Water → N1-Methyl-2-pyridone-5-carboxamide + Hydrogen peroxide + Hydrogen Ion details
3-(6,7-dimethoxy-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)prop-2-enal → 3-(6,7-dimethoxy-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)prop-2-enoic acid details
Citrusal → 3-(7-methoxy-2-oxo-2H-chromen-8-yl)-2,2-dimethylpropanoic acid details
2-benzylheptanal → 2-benzylheptanoic acid details
2-Methyl-3-phenylpropanal → 2-methyl-3-phenylpropanoic acid details
3-(2-hydroxyphenyl)prop-2-enal → 3-(2-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid details
2-benzyloctanal → 2-benzyloctanoic acid details
3-(4,7-dimethoxy-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)prop-2-enal → 3-(4,7-dimethoxy-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)prop-2-enoic acid details
2-(methylamino)acetaldehyde → Sarcosine details
2-{4-[(1E)-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}acetaldehyde → 2-{4-[(1E)-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}acetic acid details
2-(dimethylamino)acetaldehyde → Dimethylglycine details
Allysine → Aminoadipic acid details
GO Classification
Biological Process
inflammatory response
reactive oxygen species metabolic process
Cellular Component
cytoplasm
Function
ion binding
cation binding
metal ion binding
binding
nucleotide binding
catalytic activity
transition metal ion binding
nucleoside binding
purine nucleoside binding
adenyl nucleotide binding
nad or nadh binding
electron carrier activity
metal cluster binding
iron-sulfur cluster binding
iron ion binding
oxidoreductase activity
fad or fadh2 binding
Molecular Function
electron carrier activity
NAD binding
aldehyde oxidase activity
2 iron, 2 sulfur cluster binding
molybdopterin cofactor binding
UDP-N-acetylmuramate dehydrogenase activity
xanthine dehydrogenase activity
iron ion binding
flavin adenine dinucleotide binding
Process
metabolic process
oxidation reduction
Cellular Location
 1. Cytoplasm
Gene Properties
Chromosome Location 2
Locus 2q33
SNPs AOX1
Gene Sequence
>4017 bp
ATGGACCGGGCGTCCGAGCTGCTCTTCTACGTGAACGGCCGCAAGGTGATAGAAAAAAAT
GTCGATCCTGAAACAATGCTGTTGCCTTATTTGAGGAAGAAGCTTCGACTCACAGGAACT
AAGTATGGCTGTGGAGGAGGAGGCTGTGGTGCTTGTACAGTGATGATATCACGATACAAC
CCCATCACCAAGAGGATAAGGCATCACCCAGCCAATGCCTGTCTGATTCCCATCTGTTCT
CTGTATGGTGCTGCCGTCACCACAGTAGAAGGCATAGGAAGCACCCACACCAGAATTCAT
CCTGTTCAGGAGAGGATTGCCAAGTGTCATGGCACCCAGTGTGGCTTCTGCACACCTGGG
ATGGTGATGTCCATCTACACGCTGCTCAGGAACCACCCAGAGCCCACTCTGGATCAGTTA
ACTGATGCCCTTGGTGGTAACCTGTGCCGTTGCACTGGATACAGGCCCATAATTGATGCA
TGCAAGACTTTCTGTAAAACTTCGGGCTGCTGTCAAAGTAAAGAAAATGGGGTTTGCTGT
TTGGATCAAGGAATCAATGGATTGCCAGAATTTGAGGAAGGAAGTAAGACAAGTCCAAAA
CTCTTCGCAGAAGAGGAGTTTCTGCCATTGGATCCAACCCAGGAACTGATATTTCCTCCT
GAGCTAATGATAATGGCTGAGAAACAGTCGCAAAGGACCAGGGTGTTTGGCAGTGAGAGA
ATGATGTGGTTTTCCCCCGTGACCCTGAAGGAACTGCTGGAATTTAAATTCAAGTATCCC
CAGGCTCCTGTTATCATGGGAAACACCTCTGTGGGGCCTGAAGTGAAATTTAAAGGCGTC
TTTCACCCAGTTATAATTTCTCCTGATAGAATTGAAGAACTGAGTGTTGTAAACCATGCA
TATAATGGACTCACCCTTGGTGCTGGTCTCAGCCTAGCCCAGGTGAAGGACATTTTGGCT
GATGTAGTCCAGAAGCTTCCAGAGGAGAAGACACAGATGTACCATGCTCTCCTGAAGCAT
TTGGGAACTCTGGCTGGGTCCCAGATCAGGAACATGGCTTCTTTAGGGGGACACATCATT
AGCAGGCATCCAGATTCAGATCTGAATCCCATCCTGGCTGTGGGTAACTGTACCCTCAAC
TTGCTATCAAAAGAAGGAAAACGACAGATTCCTTTAAATGAGCAATTCCTCAGCAAGTGC
CCTAATGCAGATCTTAAGCCTCAAGAAATCTTGGTCTCAGTGAACATCCCCTACTCAAGG
AAGTGGGAATTTGTGTCAGCCTTCCGACAAGCCCAGCGACAGGAGAATGCGCTAGCGATA
GTCAATTCAGGAATGAGAGTCTTTTTTGGAGAAGGGGATGGCATTATTAGAGAGTTATGC
ATCTCATATGGAGGCGTTGGTCCAGCCACCATCTGTGCCAAGAATTCCTGCCAGAAACTC
ATTGGAAGGCACTGGAACGAACAGATGCTGGATATAGCCTGCAGGCTTATTCTGAATGAA
GTCTCCCTTTTGGGCTCGGCGCCAGGTGGGAAAGTGGAGTTCAAGAGGACTCTCATCATC
AGCTTCCTCTTCAAGTTCTACCTGGAAGTGTCACAGATTTTGAAAAAGATGGATCCAGTT
CACTATCCTAGCCTTGCAGACAAGTATGAAAGTGCTTTAGAAGATCTTCATTCCAAACAT
CACTGCAGTACATTAAAGTACCAGAATATAGGCCCAAAGCAGCATCCTGAAGACCCAATT
GGCCACCCCATCATGCATCTGTCTGGTGTGAAGCATGCCACGGGGGAGGCCATCTACTGT
GATGACATGCCTCTGGTGGACCAGGAACTTTTCTTGACTTTTGTGACTAGTTCAAGAGCT
CATGCTAAGATTGTGTCTATTGATCTGTCAGAAGCTCTCAGCATGCCCGGTGTGGTGGAC
ATCATGACAGCAGAACATCTTAGTGACGTCAACTCCTTCTGCTTTTTTACTGAAGCTGAG
AAATTTCTGGCGACAGATAAGGTGTTCTGTGTGGGTCAGCTTGTCTGTGCTGTGCTTGCC
GATTCTGAGGTTCAGGCAAAGCGAGCTGCTAAGCGAGTGAAGATTGTCTATCAAGACTTG
GAGCCGCTGATACTAACAATTGAGGAAAGTATACAACACAACTCCTCCTTCAAGCCAGAA
AGGAAACTGGAATATGGAAATGTTGACGAAGCATTTAAAGTGGTTGATCAAATTCTTGAA
GGTGAAATACATATGGGAGGTCAAGAACATTTTTATATGGAAACCCAAAGCATGCTTGTC
GTTCCCAAGGGAGAGGATCAAGAAATGGATGTCTACGTGTCCACACAGTTTCCCAAATAT
ATACAGGACATTGTTGCCTCAACCTTGAAGCTCCCAGCTAACAAGGTCATGTGCCATGTA
AGGCGTGTTGGTGGAGCGTTTGGAGGGAAGGTGTTAAAAACCGGAATCATTGCAGCCGTC
ACTGCATTTGCCGCAAACAAACATGGCCGTGCAGTTCGCTGTGTTCTGGAACGAGGAGAA
GACATGTTAATAACTGGAGGCCGCCATCCTTACCTTGGAAAGTACAAAGCTGGATTCATG
AACGATGGCAGAATCTTGGCCCTGGACATGGAGCATTACAGCAATGCAGGCGCCTCCTTG
GATGAATCATTATTCGTGATAGAAATGGGACTTCTGAAAATGGACAATGCTTACAAGTTT
CCCAATCTCCGCTGCCGGGGTTGGGCATGCAGAACCAACCTTCCATCCAACACAGCTTTT
CGTGGGTTTGGCTTTCCTCAGGCAGCGCTGATCACCGAATCTTGTATCACGGAAGTTGCA
GCCAAATGTGGACTATCCCCTGAGAAGGTGCGAATCATAAACATGTACAAGGAAATTGAT
CAAACACCCTACAAACAAGAGATCAATGCCAAGAACCTAATCCAGTGTTGGAGAGAATGT
ATGGCCATGTCTTCCTACTCCTTGAGGAAAGTTGCTGTGGAAAAGTTCAATGCAGAGAAT
TATTGGAAGAAGAAAGGACTGGCCATGGTCCCCCTGAAGTTTCCTGTTGGCCTTGGCTCA
CGTGCTGCTGGTCAGGCTGCTGCCTTGGTTCACATTTATCTTGATGGCTCTGTGCTGGTC
ACTCACGGTGGAATTGAAATGGGGCAGGGGGTCCACACTAAAATGATTCAGGTGGTCAGC
CGTGAATTAAGAATGCCAATGTCGAATGTCCACCTGCGTGGAACAAGCACAGAAACTGTC
CCTAATGCAAATATCTCTGGAGGTTCTGTGGTGGCAGATCTCAACGGTTTGGCAGTAAAG
GATGCCTGTCAAACTCTTCTAAAACGCCTCGAACCCATCATCAGCAAGAATCCTAAAGGA
ACTTGGAAAGACTGGGCACAGACTGCTTTTGATGAAAGCATTAACCTTTCAGCTGTTGGA
TACTTCAGAGGTTATGAGTCAGACATGAACTGGGAGAAAGGCGAAGGCCAGCCCTTCGAA
TACTTTGTTTATGGAGCTGCCTGTTCCGAGGTTGAAATAGACTGCCTGACGGGGGATCAT
AAGAACATCAGAACAGACATTGTCATGGATGTTGGCTGCAGTATAAATCCAGCCATTGAC
ATAGGCCAGATTGAAGGTGCATTTATTCAAGGCATGGGACTTTATACAATAGAGGAACTG
AATTATTCTCCCCAGGGCATTCTGCACACTCGTGGTCCAGACCAATATAAAATCCCTGCC
ATCTGTGACATGCCCACGGAGTTGCACATTGCTTTGTTGCCTCCTTCTCAAAACTCAAAT
ACTCTTTATTCATCTAAGGGTCTGGGAGAGTCGGGGGTGTTCCTGGGGTGTTCCGTGTTT
TTCGCTATCCATGACGCAGTGAGTGCAGCACGACAGGAGAGAGGCCTGCATGGACCCTTG
ACCCTTAATAGTCCACTGACCCCGGAGAAGATTAGGATGGCCTGTGAAGACAAGTTCACA
AAAATGATTCCGAGAGATGAACCTGGATCCTACGTTCCTTGGAATGTACCCATCTGA
Protein Properties
Number of Residues 1338
Molecular Weight 147916.735
Theoretical pI 7.166
Pfam Domain Function
Signals Not Available
Transmembrane Regions Not Available
Protein Sequence
>Aldehyde oxidase
MDRASELLFYVNGRKVIEKNVDPETMLLPYLRKKLRLTGTKYGCGGGGCGACTVMISRYN
PITKRIRHHPANACLIPICSLYGAAVTTVEGIGSTHTRIHPVQERIAKCHGTQCGFCTPG
MVMSIYTLLRNHPEPTLDQLTDALGGNLCRCTGYRPIIDACKTFCKTSGCCQSKENGVCC
LDQGINGLPEFEEGSKTSPKLFAEEEFLPLDPTQELIFPPELMIMAEKQSQRTRVFGSER
MMWFSPVTLKELLEFKFKYPQAPVIMGNTSVGPEVKFKGVFHPVIISPDRIEELSVVNHA
YNGLTLGAGLSLAQVKDILADVVQKLPEEKTQMYHALLKHLGTLAGSQIRNMASLGGHII
SRHPDSDLNPILAVGNCTLNLLSKEGKRQIPLNEQFLSKCPNADLKPQEILVSVNIPYSR
KWEFVSAFRQAQRQENALAIVNSGMRVFFGEGDGIIRELCISYGGVGPATICAKNSCQKL
IGRHWNEQMLDIACRLILNEVSLLGSAPGGKVEFKRTLIISFLFKFYLEVSQILKKMDPV
HYPSLADKYESALEDLHSKHHCSTLKYQNIGPKQHPEDPIGHPIMHLSGVKHATGEAIYC
DDMPLVDQELFLTFVTSSRAHAKIVSIDLSEALSMPGVVDIMTAEHLSDVNSFCFFTEAE
KFLATDKVFCVGQLVCAVLADSEVQAKRAAKRVKIVYQDLEPLILTIEESIQHNSSFKPE
RKLEYGNVDEAFKVVDQILEGEIHMGGQEHFYMETQSMLVVPKGEDQEMDVYVSTQFPKY
IQDIVASTLKLPANKVMCHVRRVGGAFGGKVLKTGIIAAVTAFAANKHGRAVRCVLERGE
DMLITGGRHPYLGKYKAGFMNDGRILALDMEHYSNAGASLDESLFVIEMGLLKMDNAYKF
PNLRCRGWACRTNLPSNTAFRGFGFPQAALITESCITEVAAKCGLSPEKVRIINMYKEID
QTPYKQEINAKNLIQCWRECMAMSSYSLRKVAVEKFNAENYWKKKGLAMVPLKFPVGLGS
RAAGQAAALVHIYLDGSVLVTHGGIEMGQGVHTKMIQVVSRELRMPMSNVHLRGTSTETV
PNANISGGSVVADLNGLAVKDACQTLLKRLEPIISKNPKGTWKDWAQTAFDESINLSAVG
YFRGYESDMNWEKGEGQPFEYFVYGAACSEVEIDCLTGDHKNIRTDIVMDVGCSINPAID
IGQIEGAFIQGMGLYTIEELNYSPQGILHTRGPDQYKIPAICDMPTELHIALLPPSQNSN
TLYSSKGLGESGVFLGCSVFFAIHDAVSAARQERGLHGPLTLNSPLTPEKIRMACEDKFT
KMIPRDEPGSYVPWNVPI
GenBank ID Protein 71773480
UniProtKB/Swiss-Prot ID Q06278
UniProtKB/Swiss-Prot Entry Name ADO_HUMAN
PDB IDs Not Available
GenBank Gene ID NM_001159.3
GeneCard ID AOX1
GenAtlas ID AOX1
HGNC ID HGNC:553
References
General References
 1. Hillier LW, Graves TA, Fulton RS, Fulton LA, Pepin KH, Minx P, Wagner-McPherson C, Layman D, Wylie K, Sekhon M, Becker MC, Fewell GA, Delehaunty KD, Miner TL, Nash WE, Kremitzki C, Oddy L, Du H, Sun H, Bradshaw-Cordum H, Ali J, Carter J, Cordes M, Harris A, Isak A, van Brunt A, Nguyen C, Du F, Courtney L, Kalicki J, Ozersky P, Abbott S, Armstrong J, Belter EA, Caruso L, Cedroni M, Cotton M, Davidson T, Desai A, Elliott G, Erb T, Fronick C, Gaige T, Haakenson W, Haglund K, Holmes A, Harkins R, Kim K, Kruchowski SS, Strong CM, Grewal N, Goyea E, Hou S, Levy A, Martinka S, Mead K, McLellan MD, Meyer R, Randall-Maher J, Tomlinson C, Dauphin-Kohlberg S, Kozlowicz-Reilly A, Shah N, Swearengen-Shahid S, Snider J, Strong JT, Thompson J, Yoakum M, Leonard S, Pearman C, Trani L, Radionenko M, Waligorski JE, Wang C, Rock SM, Tin-Wollam AM, Maupin R, Latreille P, Wendl MC, Yang SP, Pohl C, Wallis JW, Spieth J, Bieri TA, Berkowicz N, Nelson JO, Osborne J, Ding L, Meyer R, Sabo A, Shotland Y, Sinha P, Wohldmann PE, Cook LL, Hickenbotham MT, Eldred J, Williams D, Jones TA, She X, Ciccarelli FD, Izaurralde E, Taylor J, Schmutz J, Myers RM, Cox DR, Huang X, McPherson JD, Mardis ER, Clifton SW, Warren WC, Chinwalla AT, Eddy SR, Marra MA, Ovcharenko I, Furey TS, Miller W, Eichler EE, Bork P, Suyama M, Torrents D, Waterston RH, Wilson RK: Generation and annotation of the DNA sequences of human chromosomes 2 and 4. Nature. 2005 Apr 7;434(7034):724-31. [PubMed:15815621 ]
 2. Gerhard DS, Wagner L, Feingold EA, Shenmen CM, Grouse LH, Schuler G, Klein SL, Old S, Rasooly R, Good P, Guyer M, Peck AM, Derge JG, Lipman D, Collins FS, Jang W, Sherry S, Feolo M, Misquitta L, Lee E, Rotmistrovsky K, Greenhut SF, Schaefer CF, Buetow K, Bonner TI, Haussler D, Kent J, Kiekhaus M, Furey T, Brent M, Prange C, Schreiber K, Shapiro N, Bhat NK, Hopkins RF, Hsie F, Driscoll T, Soares MB, Casavant TL, Scheetz TE, Brown-stein MJ, Usdin TB, Toshiyuki S, Carninci P, Piao Y, Dudekula DB, Ko MS, Kawakami K, Suzuki Y, Sugano S, Gruber CE, Smith MR, Simmons B, Moore T, Waterman R, Johnson SL, Ruan Y, Wei CL, Mathavan S, Gunaratne PH, Wu J, Garcia AM, Hulyk SW, Fuh E, Yuan Y, Sneed A, Kowis C, Hodgson A, Muzny DM, McPherson J, Gibbs RA, Fahey J, Helton E, Ketteman M, Madan A, Rodrigues S, Sanchez A, Whiting M, Madari A, Young AC, Wetherby KD, Granite SJ, Kwong PN, Brinkley CP, Pearson RL, Bouffard GG, Blakesly RW, Green ED, Dickson MC, Rodriguez AC, Grimwood J, Schmutz J, Myers RM, Butterfield YS, Griffith M, Griffith OL, Krzywinski MI, Liao N, Morin R, Palmquist D, Petrescu AS, Skalska U, Smailus DE, Stott JM, Schnerch A, Schein JE, Jones SJ, Holt RA, Baross A, Marra MA, Clifton S, Makowski KA, Bosak S, Malek J: The status, quality, and expansion of the NIH full-length cDNA project: the Mammalian Gene Collection (MGC). Genome Res. 2004 Oct;14(10B):2121-7. [PubMed:15489334 ]
 3. Wright RM, Vaitaitis GM, Wilson CM, Repine TB, Terada LS, Repine JE: cDNA cloning, characterization, and tissue-specific expression of human xanthine dehydrogenase/xanthine oxidase. Proc Natl Acad Sci U S A. 1993 Nov 15;90(22):10690-4. [PubMed:8248161 ]
 4. Ichida K, Matsumura T, Sakuma R, Hosoya T, Nishino T: Mutation of human molybdenum cofactor sulfurase gene is responsible for classical xanthinuria type II. Biochem Biophys Res Commun. 2001 Apr 20;282(5):1194-200. [PubMed:11302742 ]