Hmdb loader
You are using an unsupported browser. Please upgrade your browser to a newer version to get the best experience on Human Metabolome Database.
Identification
HMDB Protein ID HMDBP02849
Secondary Accession Numbers
 • 8356
Name Inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1
Synonyms
 1. IP3 receptor isoform 1
 2. IP3R 1
 3. InsP3R1
 4. Type 1 InsP3 receptor
 5. Type 1 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor
Gene Name ITPR1
Protein Type Unknown
Biological Properties
General Function Involved in calcium channel activity
Specific Function Intracellular channel that mediates calcium release from the endoplasmic reticulum following stimulation by inositol 1,4,5- trisphosphate
Pathways
 • Acebutolol Action Pathway
 • Acrivastine H1-Antihistamine Action
 • Activation of PKC through G protein coupled receptor
 • Alcaftadine H1-Antihistamine Action
 • Alimemazine H1-Antihistamine Action
 • Alprenolol Action Pathway
 • Amiodarone Action Pathway
 • Amlodipine Action Pathway
 • Antazoline H1-Antihistamine Action
 • Arbutamine Action Pathway
 • Astemizole H1-Antihistamine Action
 • Atenolol Action Pathway
 • Azatadine H1-Antihistamine Action
 • Azelastine H1-Antihistamine Action
 • Bamipine H1-Antihistamine Action
 • Bepotastine H1-Antihistamine Action
 • Betahistine H1-Antihistamine Action
 • Betaxolol Action Pathway
 • Bevantolol Action Pathway
 • Bilastine H1-Antihistamine Action
 • Bisoprolol Action Pathway
 • Bopindolol Action Pathway
 • Bromodiphenhydramine H1-Antihistamine Action
 • Brompheniramine H1-Antihistamine Action
 • Buclizine H1-Antihistamine Action
 • Bupranolol Action Pathway
 • Carbinoxamine H1-Antihistamine Action
 • Carteolol Action Pathway
 • Carvedilol Action Pathway
 • Cetirizine H1-Antihistamine Action
 • Chlorcyclizine H1-Antihistamine Action
 • Chloropyramine H1-Antihistamine Action
 • Chlorphenamine H1-Antihistamine Action
 • Chlorphenoxamine H1-Antihistamine Action
 • Cinnarizine H1-Antihistamine Action
 • Clemastine H1-Antihistamine Action
 • Clocinizine H1-Antihistamine Action
 • Cyclizine H1-Antihistamine Action
 • Cyproheptadine H1-Antihistamine Action
 • Deptropine H1-Antihistamine Action
 • Desloratadine H1-Antihistamine Action
 • Dexbrompheniramine H1-Antihistamine Action
 • Dexchlorpheniramine H1-Antihistamine Action
 • Diltiazem Action Pathway
 • Dimetindene H1-Antihistamine Action
 • Diphenhydramine H1-Antihistamine Action
 • Diphenylpyraline H1-Antihistamine Action
 • Disopyramide Action Pathway
 • Dobutamine Action Pathway
 • Doxepin H1-Antihistamine Action
 • Doxylamine H1-Antihistamine Action
 • Ebastine H1-Antihistamine Action
 • Embramine H1-Antihistamine Action
 • Emedastine H1-Antihistamine Action
 • Epinastine H1-Antihistamine Action
 • Epinephrine Action Pathway
 • Esmolol Action Pathway
 • Felodipine Action Pathway
 • Fenethazine H1-Antihistamine Action
 • Fexofenadine H1-Antihistamine Action
 • Flecainide Action Pathway
 • Flunarizine H1-Antihistamine Action
 • Fosphenytoin (Antiarrhythmic) Action Pathway
 • Histamine H1 Receptor Activation
 • Histapyrrodine H1-Antihistamine Action
 • Homochlorcyclizine H1-Antihistamine Action
 • Hydroxyethylpromethazine H1-Antihistamine Action
 • Hydroxyzine H1-Antihistamine Action
 • Ibutilide Action Pathway
 • Isoprenaline Action Pathway
 • Isothipendyl H1-Antihistamine Action
 • Isradipine Action Pathway
 • Ketotifen H1-Antihistamine Action
 • Labetalol Action Pathway
 • Latrepirdine H1-Antihistamine Action
 • Levobunolol Action Pathway
 • Levocabastine H1-Antihistamine Action
 • Levocetirizine H1-Antihistamine Action
 • Lidocaine (Antiarrhythmic) Action Pathway
 • Loratadine H1-Antihistamine Action
 • Lysophosphatidic Acid LPA1 Signalling
 • Lysophosphatidic Acid LPA2 Signalling
 • Lysophosphatidic Acid LPA3 Signalling
 • Lysophosphatidic Acid LPA4 Signalling
 • Lysophosphatidic Acid LPA5 Signalling
 • Mebhydrolin H1-Antihistamine Action
 • Meclizine H1-Antihistamine Action
 • Mepyramine H1-Antihistamine Action
 • Mequitazine H1-Antihistamine Action
 • Methapyrilene H1-Antihistamine Action
 • Methdilazine H1-Antihistamine Action
 • Metipranolol Action Pathway
 • Metoprolol Action Pathway
 • Mexiletine Action Pathway
 • Mirtazapine H1-Antihistamine Action
 • Mizolastine H1-Antihistamine Action
 • Muscle/Heart Contraction
 • Nadolol Action Pathway
 • Nebivolol Action Pathway
 • Nifedipine Action Pathway
 • Nimodipine Action Pathway
 • Nisoldipine Action Pathway
 • Nitrendipine Action Pathway
 • Olopatadine H1-Antihistamine Action
 • Orphenadrine H1-Antihistamine Action
 • Oxatomide H1-Antihistamine Action
 • Oxomemazine H1-Antihistamine Action
 • Oxprenolol Action Pathway
 • Penbutolol Action Pathway
 • Phenbenzamine H1-Antihistamine Action
 • Phenindamine H1-Antihistamine Action
 • Pheniramine H1-Antihistamine Action
 • Phenyltoloxamine H1-Antihistamine Action
 • Phenytoin (Antiarrhythmic) Action Pathway
 • Pimethixene H1-Antihistamine Action
 • Pindolol Action Pathway
 • Practolol Action Pathway
 • Procainamide (Antiarrhythmic) Action Pathway
 • Promethazine H1-Antihistamine Action
 • Propiomazine H1-Antihistamine Action
 • Propranolol Action Pathway
 • Pyrrobutamine H1-Antihistamine Action
 • Quetiapine H1-Antihistamine Action
 • Quifenadine H1-Antihistamine Action
 • Quinidine Action Pathway
 • Rupatadine H1-Antihistamine Action
 • Sotalol Action Pathway
 • Talastine H1-Antihistamine Action
 • Temelastine H1-Antihistamine Action
 • Terfenadine H1-Antihistamine Action
 • Thenalidine H1-Antihistamine Action
 • Thenyldiamine H1-Antihistamine Action
 • Thiazinamium H1-Antihistamine Action
 • Thonzylamine H1-Antihistamine Action
 • Timolol Action Pathway
 • Tocainide Action Pathway
 • Tolpropamine H1-Antihistamine Action
 • Tripelennamine H1-Antihistamine Action
 • Triprolidine H1-Antihistamine Action
 • Tritoqualine H1-Antihistamine Action
 • Verapamil Action Pathway
Reactions Not Available
GO Classification
Component
membrane
cell part
endoplasmic reticulum
organelle
membrane-bounded organelle
intracellular membrane-bounded organelle
Function
intracellular ligand-gated ion channel activity
inositol 1,4,5-trisphosphate-sensitive calcium-release channel activity
transmembrane transporter activity
substrate-specific transmembrane transporter activity
ion transmembrane transporter activity
transporter activity
ion channel activity
cation channel activity
calcium channel activity
ligand-gated ion channel activity
Process
di-, tri-valent inorganic cation transport
divalent metal ion transport
calcium ion transport
establishment of localization
transport
transmembrane transport
ion transport
cation transport
Cellular Location
 1. Endoplasmic reticulum membrane
 2. Multi-pass membrane protein
Gene Properties
Chromosome Location Chromosome:3
Locus 3p26.1
SNPs ITPR1
Gene Sequence
>8088 bp
ATGTCTGACAAAATGTCTAGCTTCCTACATATTGGAGACATTTGTTCTCTGTACGCGGAG
GGATCGACAAATGGATTTATTAGCACCTTGGGCCTGGTTGATGATCGTTGTGTTGTACAG
CCAGAAACCGGGGACCTTAACAATCCACCTAAGAAATTCAGAGACTGCCTCTTTAAGCTA
TGTCCCATGAACCGCTACTCTGCCCAAAAGCAGTTCTGGAAAGCCGCTAAGCCTGGGGCC
AACAGCACCACAGACGCAGTGCTACTCAACAAACTGCACCACGCTGCAGACTTGGAAAAG
AAGCAGAATGAGACAGAAAACAGGAAATTGCTGGGGACCGTAATCCAGTATGGCAATGTG
ATCCAGCTCCTGCATTTGAAAAGTAATAAATACCTAACAGTGAATAAGAGGCTTCCTGCT
CTGTTGGAGAAGAATGCCATGAGAGTCACATTGGACGAGGCTGGAAATGAAGGGTCCTGG
TTTTATATTCAGCCATTCTACAAGCTGCGATCCATTGGAGACAGCGTGGTCATAGGTGAC
AAGGTGGTTCTGAACCCCGTCAATGCTGGTCAGCCCCTACATGCTAGCAGCCATCAACTG
GTAGATAACCCAGGCTGCAATGAGGTCAATTCCGTCAACTGCAATACAAGCTGGAAAATA
GTCCTTTTCATGAAATGGAGTGATAACAAAGACGACATATTAAAGGGGGGTGACGTGGTG
AGGCTGTTTCATGCTGAGCAGGAGAAGTTTCTCACCTGTGACGAACACAGGAAGAAGCAG
CACGTCTTCCTGAGAACCACGGGCCGGCAGTCGGCCACATCTGCCACCAGTTCAAAAGCC
CTGTGGGAGGTGGAGGTGGTCCAGCATGACCCATGTCGGGGCGGAGCAGGGTATTGGAAC
AGCCTTTTCCGTTTCAAGCATCTGGCCACGGGGCATTACTTGGCAGCAGAGGTGGACCCT
GATCAGGACGCCTCTCGAAGTAGGTTGCGGAATGCCCAAGAAAAGATGGTATACTCCCTG
GTCTCTGTGCCTGAAGGCAATGACATCTCCTCCATTTTCGAGCTAGATCCCACCACTCTG
CGTGGAGGTGACAGCCTTGTCCCAAGGAACTCTTATGTTCGGCTCAGACACCTATGTACT
AATACCTGGGTTCACAGCACAAATATTCCTATTGACAAGGAAGAAGAAAAGCCCGTGATG
CTGAAAATTGGCACCTCTCCTGTGAAGGAGGATAAGGAAGCATTTGCCATAGTTCCGGTT
TCTCCTGCTGAAGTTCGGGACCTGGACTTTGCCAATGATGCCAGCAAGGTGCTGGGCTCC
ATTGCTGGGAAGCTAGAGAAGGGCACCATCACCCAGAATGAAAGGAGGTCTGTAACCAAG
CTGCTAGAAGATTTGGTTTACTTCGTCACTGGTGGAACTAATTCTGGTCAAGATGTTCTC
GAAGTTGTCTTCTCCAAGCCCAACAGAGAACGGCAGAAACTGATGAGAGAACAGAATATT
CTCAAGCAGATCTTCAAGTTGTTACAAGCCCCATTCACAGACTGCGGTGATGGCCCAATG
CTTCGGCTGGAAGAGCTCGGGGACCAGCGGCACGCTCCTTTCAGACACATCTGCCGGCTC
TGCTACAGGGTGCTGAGACACTCGCAGCAAGACTACAGGAAGAACCAGGAGTATATAGCC
AAGCAGTTTGGCTTCATGCAGAAGCAGATTGGCTATGATGTGTTGGCTGAAGACACTATC
ACTGCCCTGCTCCACAATAATCGGAAACTCCTGGAAAAACACATTACCGCGGCAGAGATT
GACACATTTGTCAGCCTGGTGCGAAAGAACAGGGAGCCCAGATTCTTAGATTACCTCTCC
GACCTCTGTGTCTCCATGAACAAATCAATTCCAGTGACCCAGGAACTGATATGTAAAGCT
GTGCTGAACCCCACCAACGCTGACATCCTGATTGAGACCAAGTTGGTTCTTTCTCGTTTT
GAATTTGAAGGTGTCTCTTCCACTGGAGAGAATGCTCTGGAGGCAGGAGAAGACGAGGAA
GAGGTGTGGCTGTTTTGGAGGGACAGCAACAAAGAGATTCGCAGCAAGAGTGTGAGGGAA
TTGGCTCAGGATGCTAAAGAAGGGCAGAAGGAGGACCGAGACGTTCTCAGCTACTACAGA
TATCAGCTGAACCTCTTTGCGAGGATGTGTCTGGACCGCCAATACCTGGCCATCAACGAA
ATCTCAGGCCAGCTGGATGTCGATCTCATTCTCCGCTGCATGTCTGACGAGAACCTGCCC
TATGACCTCAGGGCGTCCTTCTGCCGCCTCATGCTTCACATGCATGTGGACCGAGATCCC
CAGGAACAAGTCACCCCCGTGAAATATGCCCGCCTCTGGTCGGAGATTCCCTCGGAGATC
GCCATTGACGACTATGATAGTAGTGGAGCTTCCAAAGATGAAATTAAGGAGAGATTTGCT
CAGACCATGGAGTTTGTGGAGGAGTATTTAAGAGATGTGGTTTGTCAGAGGTTCCCTTTC
TCTGATAAAGAGAAGAATAAGCTTACGTTTGAGGTTGTAAATTTAGCTAGGAATCTCATA
TACTTTGGTTTCTACAACTTCTCTGACCTTCTACGATTAACTAAGATCCTTCTGGCCATA
TTGGACTGTGTACATGTGACAACAATCTTCCCCATTAGCAAGATGGCGAAAGGAGAAGAG
AATAAAGGCAGTAACGTGATGAGATCTATTCATGGCGTGGGAGAGCTGATGACCCAGGTG
GTGCTCCGGGGAGGAGGCTTTTTGCCCATGACTCCCATGGCTGCTGCCCCTGAAGGCAAT
GTGAAGCAGGCAGAGCCTGAGAAGGAGGACATCATGGTCATGGACACCAAGCTGAAGATC
ATTGAGATACTCCAGTTTATTTTGAATGTGAGGTTGGATTATAGGATCTCCTGCCTCCTG
TGTATATTTAAGCGAGAGTTTGATGAAAGCAATTCCCAGACTTCAGAAACATCCTCCGGA
AACAGCAGCCAAGAAGGGCCAAGTAATGTACCAGGTGCTCTTGACTTTGAACACATTGAA
GAACAAGCAGAAGGCATCTTTGGAGGAAGTGAGGAGAACACCCCACTGGACTTGGATGAC
CACGGCGGCAGAACCTTTCTCCGTGTCCTGCTCCACTTGACGATGCATGACTACCCACCC
CTGGTGTCAGGGGCCCTGCAGCTCCTCTTCCGGCACTTCAGCCAGAGGCAGGAGGTGCTC
CAGGCCTTCAAACAGGTTCAACTGCTGGTTACCAGCCAAGATGTGGACAACTACAAACAG
ATCAAACAAGACTTGGATCAACTGAGGTCCATCGTGGAAAAGTCAGAGCTTTGGGTGTAC
AAAGGGCAGGGCCCCGATGAGACTATGGATGGTGCATCTGGAGAAAATGAACATAAGAAA
ACGGAGGAGGGAAATAACAAGCCACAAAAGCATGAAAGCACCAGCAGCTACAACTACAGA
GTGGTCAAAGAGATTTTGATTCGGCTTAGCAAACTCTGTGTTCAAGAGAGTGCCTCAGTG
AGAAAGAGCAGGAAGCAGCAACAGCGTCTGCTCCGGAACATGGGCGCGCACGCCGTGGTG
CTGGAGCTGCTGCAGATTCCCTATGAGAAGGCCGAAGATACCAAGATGCAAGAGATAATG
AGGTTGGCTCATGAATTTTTGCAGAATTTCTGCGCAGGCAACCAGCAGAATCAAGCTTTG
CTACATAAACACATAAACCTGTTTCTCAACCCAGGGATCCTGGAGGCAGTAACCATGCAG
CACATCTTCATGAACAATTTCCAGCTTTGCAGTGAGATCAACGAGAGAGTTGTTCAGCAC
TTCGTTCACTGCATAGAGACTCACGGTCGGAATGTCCAGTATATAAAGTTCTTACAGACA
ATTGTCAAGGCAGAAGGGAAATTTATTAAAAAATGCCAAGACATGGTTATGGCCGAGCTG
GTCAATTCGGGAGAGGATGTCCTCGTGTTCTACAACGACAGAGCCTCTTTCCAGACTCTG
ATCCAGATGATGCGGTCAGAACGGGATCGGATGGATGAGAACAGCCCTCTCATGTACCAC
ATCCACTTGGTCGAGCTCCTGGCTGTGTGCACGGAGGGTAAGAATGTCTACACAGAGATC
AAGTGCAACTCCCTGCTCCCGCTGGATGACATCGTTCGCGTGGTGACCCACGAGGACTGC
ATCCCTGAGGTTAAAATTGCATACATTAACTTCCTGAATCACTGCTATGTGGATACAGAG
GTGGAAATGAAGGAGATTTATACCAGCAATCACATGTGGAAATTGTTTGAGAATTTCCTT
GTAGACATCTGCAGGGCCTGTAACAACACTAGTGACAGGAAACATGCAGACTCGATTTTG
GAGAAGTATGTCACCGAAATCGTCATGAGTATTGTTACTACTTTCTTCAGCTCTCCCTTC
TCAGACCAGAGTACGACTTTGCAGACTCGCCAGCCTGTCTTTGTGCAACTGCTGCAAGGC
GTGTTCAGGGTTTACCACTGCAACTGGTTAATGCCAAGCCAAAAAGCCTCCGTGGAGAGC
TGTATTCGGGTGCTGTCTGATGTAGCCAAGAGCCGGGCCATTGCCATTCCCGTGGACCTG
GACAGCCAAGTCAACAACCTCTTTCTCAAGTCCCACAGCATTGTGCAGAAAACAGCCATG
AACTGGCGGCTCTCAGCCCGCAATGCCGCACGCAGGGACTCTGTTCTGGCAGCTTCCAGA
GACTACCGGAATATCATTGAGAGATTGCAGGACATCGTCTCCGCGCTGGAGGACCGTCTC
AGGCCCCTGGTGCAGGCAGAGTTATCTGTGCTCGTGGATGTTCTCCACAGACCCGAGCTG
CTTTTCCCAGAGAACACAGACGCCAGAAGGAAATGTGAAAGTGGCGGTTTCATTTGCAAG
TTAATAAAGCATACAAAACAGCTGCTAGAAGAAAATGAAGAGAAGCTCTGCATTAAGGTC
CTACAGACCCTGAGGGAAATGATGACCAAAGATAGAGGCTATGGAGAAAAGGGTGAGGCG
CTCAGGCAAGTTCTGGTCAACCGTTACTATGGAAACGTCAGACCTTCGGGACGAAGAGAG
AGCCTTACCAGCTTTGGCAATGGCCCACTGTCAGCAGGAGGACCCGGCAAGCCCGGGGGA
GGAGGGGGAGGTTCCGGATCCAGCTCTATGAGCAGGGGTGAGATGAGTCTGGCCGAGGTT
CAGTGTCACCTTGACAAGGAGGGGGCTTCCAATCTAGTTATCGACCTCATCATGAACGCA
TCCAGTGACCGAGTGTTCCATGAAAGCATTCTCCTGGCCATTGCCCTTCTGGAAGGAGGC
AACACCACCATCCAGCACTCCTTTTTCTGTCGCTTGACAGAAGATAAGAAGTCAGAGAAA
TTCTTTAAGGTGTTTTATGACCGGATGAAGGTGGCCCAGCAAGAAATCAAAGCAACAGTG
ACAGTGAACACCAGTGACTTGGGAAATAAAAAGAAAGACGATGAGGTAGACAGGGATGCC
CCATCACGGAAAAAAGCTAAAGAGCCCACAACACAGATAACAGAAGAGGTCCGGGATCAG
CTCCTGGAGGCCTCCGCTGCCACCAGGAAAGCCTTCACCACTTTCAGGAGGGAGGCTGAT
CCCGACGACCACTACCAGCCTGGAGAGGGCACCCAGGCCACTGCCGACAAGGCCAAGGAC
GACCTGGAGATGAGCGCGGTCATCACCATCATGCAGCCCATCCTCCGCTTCCTTCAGCTC
CTGTGTGAAAACCACAACCGAGACCTGCAGAACTTCCTCCGTTGCCAAAATAACAAGACC
AACTACAATTTGGTATGTGAGACCCTGCAGTTTCTGGACTGTATTTGTGGAAGCACAACT
GGAGGCCTTGGTCTTCTGGGCTTGTATATAAATGAAAAGAACGTAGCGCTTATCAACCAA
ACCCTGGAAAGTCTGACCGAATACTGTCAAGGACCTTGCCATGAGAACCAGAACTGCATA
GCCACCCATGAATCCAATGGCATTGACATCATCACAGCCCTGATCCTCAATGATATCAAT
CCTTTGGGAAAGAAGAGGATGGACCTTGTGTTAGAACTGAAGAACAATGCCTCGAAGTTG
CTCCTGGCCATCATGGAAAGCAGGCACGACAGTGAAAACGCAGAGAGGATACTTTATAAC
ATGAGGCCCAAGGAACTGGTGGAAGTGATCAAGAAAGCCTACATGCAAGGTGAAGTGGAA
TTTGAGGATGGAGAAAACGGTGAGGATGGGGCGGCGTCCCCCAGGAACGTGGGGCACAAC
ATCTACATATTAGCCCATCAGTTGGCTCGGCATAACAAAGAACTTCAGAGCATGCTGAAA
CCTGGTGGCCAAGTGGACGGAGATGAAGCCCTGGAGTTTTATGCCAAGCACACGGCGCAG
ATAGAGATTGTCAGATTAGACCGAACAATGGAACAGATAGTCTTTCCCGTGCCCAGCATA
TGTGAATTCCTAACCAAGGAGTCAAAACTACGAATTTACTATACTACAGAGAGAGACGAA
CAAGGCAGCAAAATCAATGATTTCTTTCTGCGGTCTGAAGACCTCTTCAATGAAATGAAT
TGGCAGAAGAAACTGAGAGCCCAGCCCGTGTTGTACTGGTGTGCCCGCAACATGTCTTTC
TGGAGCAGCATTTCGTTTAACCTGGCCGTCCTGATGAACCTGCTGGTGGCGTTTTTCTAC
CCGTTTAAGGGAGTCCGAGGAGGAACCCTGGAGCCCCACTGGTCGGGACTCCTGTGGACA
GCCATGCTCATCTCTCTGGCCATCGTCATTGCCCTCCCCAAGCCCCATGGCATCCGGGCC
TTAATTGCCTCCACAATTCTACGACTGATATTTTCAGTCGGGTTACAACCCACGTTGTTT
CTTCTGGGCGCTTTCAATGTATGCAATAAAATCATCTTTCTAATGAGCTTTGTGGGCAAC
TGTGGGACATTCACAAGAGGCTACCGAGCCATGGTTCTGGATGTTGAGTTCCTCTATCAT
TTGTTGTATCTGGTGATCTGTGCCATGGGGCTCTTTGTCCATGAATTCTTCTACAGTCTG
CTGCTTTTTGATTTAGTGTACAGAGAAGAGACTTTGCTTAATGTCATTAAAAGTGTCACT
CGCAATGGACGGTCCATCATCCTGACAGCAGTTCTGGCTCTGATCCTCGTTTACCTGTTC
TCAATAGTGGGCTATCTTTTCTTCAAGGATGACTTTATCTTGGAAGTAGATAGGCTGCCC
AATGAAACAGCTGTTCCAGAAACCGGCGAGAGTTTGGCAAGCGAGTTCCTGTTCTCCGAT
GTGTGTAGGGTGGAGAGTGGGGAGAACTGCTCCTCTCCTGCACCCAGAGAAGAGCTGGTC
CCTGCAGAAGAGACGGAACAGGATAAAGAGCACACATGTGAGACGCTGCTGATGTGCATT
GTCACTGTGCTGAGTCACGGGCTGCGGAGCGGGGGTGGAGTAGGAGATGTACTCAGGAAG
CCGTCCAAAGAGGAACCCCTGTTTGCTGCTAGAGTTATTTATGACCTCTTGTTCTTCTTC
ATGGTCATCATCATTGTTCTTAACCTGATTTTTGGGGTTATCATTGACACTTTTGCTGAC
CTGAGGAGTGAGAAGCAGAAGAAGGAAGAGATCTTGAAGACCACGTGCTTTATCTGTGGC
TTGGAAAGAGACAAGTTTGACAACAAGACTGTCACCTTTGAAGAGCACATCAAGGAAGAA
CACAACATGTGGCACTATCTGTGCTTCATCGTCCTGGTGAAAGTAAAGGACTCCACCGAA
TATACTGGGCCTGAGAGTTACGTGGCAGAAATGATCAAGGAAAGAAACCTTGACTGGTTC
CCCAGGATGAGAGCCATGTCATTGGTCAGCAGTGATTCTGAAGGAGAACAGAATGAGCTG
AGAAACCTGCAGGAGAAGCTGGAGTCCACCATGAAACTTGTCACGAACCTTTCTGGCCAG
CTGTCGGAATTAAAGGATCAGATGACAGAACAAAGGAAGCAGAAACAAAGAATTGGTCTT
CTAGGACATCCTCCTCACATGAATGTCAACCCACAACAACCAGCATAA
Protein Properties
Number of Residues 2758
Molecular Weight 313942.4
Theoretical pI 5.91
Pfam Domain Function
Signals
 • None
Transmembrane Regions
 • 2283-2303
 • 2315-2335
 • 2362-2382
 • 2406-2426
 • 2449-2469
 • 2578-2598
Protein Sequence
>Inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1
MSDKMSSFLHIGDICSLYAEGSTNGFISTLGLVDDRCVVQPETGDLNNPPKKFRDCLFKL
CPMNRYSAQKQFWKAAKPGANSTTDAVLLNKLHHAADLEKKQNETENRKLLGTVIQYGNV
IQLLHLKSNKYLTVNKRLPALLEKNAMRVTLDEAGNEGSWFYIQPFYKLRSIGDSVVIGD
KVVLNPVNAGQPLHASSHQLVDNPGCNEVNSVNCNTSWKIVLFMKWSDNKDDILKGGDVV
RLFHAEQEKFLTCDEHRKKQHVFLRTTGRQSATSATSSKALWEVEVVQHDPCRGGAGYWN
SLFRFKHLATGHYLAAEVDPDFEEECLEFQPSVDPDQDASRSRLRNAQEKMVYSLVSVPE
GNDISSIFELDPTTLRGGDSLVPRNSYVRLRHLCTNTWVHSTNIPIDKEEEKPVMLKIGT
SPVKEDKEAFAIVPVSPAEVRDLDFANDASKVLGSIAGKLEKGTITQNERRSVTKLLEDL
VYFVTGGTNSGQDVLEVVFSKPNRERQKLMREQNILKQIFKLLQAPFTDCGDGPMLRLEE
LGDQRHAPFRHICRLCYRVLRHSQQDYRKNQEYIAKQFGFMQKQIGYDVLAEDTITALLH
NNRKLLEKHITAAEIDTFVSLVRKNREPRFLDYLSDLCVSMNKSIPVTQELICKAVLNPT
NADILIETKLVLSRFEFEGVSSTGENALEAGEDEEEVWLFWRDSNKEIRSKSVRELAQDA
KEGQKEDRDVLSYYRYQLNLFARMCLDRQYLAINEISGQLDVDLILRCMSDENLPYDLRA
SFCRLMLHMHVDRDPQEQVTPVKYARLWSEIPSEIAIDDYDSSGASKDEIKERFAQTMEF
VEEYLRDVVCQRFPFSDKEKNKLTFEVVNLARNLIYFGFYNFSDLLRLTKILLAILDCVH
VTTIFPISKMAKGEENKGNNDVEKLKSSNVMRSIHGVGELMTQVVLRGGGFLPMTPMAAA
PEGNVKQAEPEKEDIMVMDTKLKIIEILQFILNVRLDYRISCLLCIFKREFDESNSQTSE
TSSGNSSQEGPSNVPGALDFEHIEEQAEGIFGGSEENTPLDLDDHGGRTFLRVLLHLTMH
DYPPLVSGALQLLFRHFSQRQEVLQAFKQVQLLVTSQDVDNYKQIKQDLDQLRSIVEKSE
LWVYKGQGPDETMDGASGENEHKKTEEGNNKPQKHESTSSYNYRVVKEILIRLSKLCVQE
SASVRKSRKQQQRLLRNMGAHAVVLELLQIPYEKAEDTKMQEIMRLAHEFLQNFCAGNQQ
NQALLHKHINLFLNPGILEAVTMQHIFMNNFQLCSEINERVVQHFVHCIETHGRNVQYIK
FLQTIVKAEGKFIKKCQDMVMAELVNSGEDVLVFYNDRASFQTLIQMMRSERDRMDENSP
LMYHIHLVELLAVCTEGKNVYTEIKCNSLLPLDDIVRVVTHEDCIPEVKIAYINFLNHCY
VDTEVEMKEIYTSNHMWKLFENFLVDICRACNNTSDRKHADSILEKYVTEIVMSIVTTFF
SSPFSDQSTTLQTRQPVFVQLLQGVFRVYHCNWLMPSQKASVESCIRVLSDVAKSRAIAI
PVDLDSQVNNLFLKSHSIVQKTAMNWRLSARNAARRDSVLAASRDYRNIIERLQDIVSAL
EDRLRPLVQAELSVLVDVLHRPELLFPENTDARRKCESGGFICKLIKHTKQLLEENEEKL
CIKVLQTLREMMTKDRGYGEKLISIDELDNAELPPAPDSENSTEELEPSPPLRQLEDHKR
GEALRQVLVNRYYGNVRPSGRRESLTSFGNGPLSAGGPGKPGGGGGGSGSSSMSRGEMSL
AEVQCHLDKEGASNLVIDLIMNASSDRVFHESILLAIALLEGGNTTIQHSFFCRLTEDKK
SEKFFKVFYDRMKVAQQEIKATVTVNTSDLGNKKKDDEVDRDAPSRKKAKEPTTQITEEV
RDQLLEASAATRKAFTTFRREADPDDHYQPGEGTQATADKAKDDLEMSAVITIMQPILRF
LQLLCENHNRDLQNFLRCQNNKTNYNLVCETLQFLDCICGSTTGGLGLLGLYINEKNVAL
INQTLESLTEYCQGPCHENQNCIATHESNGIDIITALILNDINPLGKKRMDLVLELKNNA
SKLLLAIMESRHDSENAERILYNMRPKELVEVIKKAYMQGEVEFEDGENGEDGAASPRNV
GHNIYILAHQLARHNKELQSMLKPGGQVDGDEALEFYAKHTAQIEIVRLDRTMEQIVFPV
PSICEFLTKESKLRIYYTTERDEQGSKINDFFLRSEDLFNEMNWQKKLRAQPVLYWCARN
MSFWSSISFNLAVLMNLLVAFFYPFKGVRGGTLEPHWSGLLWTAMLISLAIVIALPKPHG
IRALIASTILRLIFSVGLQPTLFLLGAFNVCNKIIFLMSFVGNCGTFTRGYRAMVLDVEF
LYHLLYLVICAMGLFVHEFFYSLLLFDLVYREETLLNVIKSVTRNGRSIILTAVLALILV
YLFSIVGYLFFKDDFILEVDRLPNETAVPETGESLASEFLFSDVCRVESGENCSSPAPRE
ELVPAEETEQDKEHTCETLLMCIVTVLSHGLRSGGGVGDVLRKPSKEEPLFAARVIYDLL
FFFMVIIIVLNLIFGVIIDTFADLRSEKQKKEEILKTTCFICGLERDKFDNKTVTFEEHI
KEEHNMWHYLCFIVLVKVKDSTEYTGPESYVAEMIKERNLDWFPRMRAMSLVSSDSEGEQ
NELRNLQEKLESTMKLVTNLSGQLSELKDQMTEQRKQKQRIGLLGHPPHMNVNPQQPA
GenBank ID Protein 269954692
UniProtKB/Swiss-Prot ID Q14643
UniProtKB/Swiss-Prot Entry Name ITPR1_HUMAN
PDB IDs
GenBank Gene ID Not Available
GeneCard ID ITPR1
GenAtlas ID ITPR1
HGNC ID HGNC:6180
References
General References
 1. Chen R, Jiang X, Sun D, Han G, Wang F, Ye M, Wang L, Zou H: Glycoproteomics analysis of human liver tissue by combination of multiple enzyme digestion and hydrazide chemistry. J Proteome Res. 2009 Feb;8(2):651-61. doi: 10.1021/pr8008012. [PubMed:19159218 ]
 2. Dephoure N, Zhou C, Villen J, Beausoleil SA, Bakalarski CE, Elledge SJ, Gygi SP: A quantitative atlas of mitotic phosphorylation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Aug 5;105(31):10762-7. doi: 10.1073/pnas.0805139105. Epub 2008 Jul 31. [PubMed:18669648 ]
 3. Mayya V, Lundgren DH, Hwang SI, Rezaul K, Wu L, Eng JK, Rodionov V, Han DK: Quantitative phosphoproteomic analysis of T cell receptor signaling reveals system-wide modulation of protein-protein interactions. Sci Signal. 2009 Aug 18;2(84):ra46. doi: 10.1126/scisignal.2000007. [PubMed:19690332 ]
 4. Daub H, Olsen JV, Bairlein M, Gnad F, Oppermann FS, Korner R, Greff Z, Keri G, Stemmann O, Mann M: Kinase-selective enrichment enables quantitative phosphoproteomics of the kinome across the cell cycle. Mol Cell. 2008 Aug 8;31(3):438-48. doi: 10.1016/j.molcel.2008.07.007. [PubMed:18691976 ]
 5. Olsen JV, Blagoev B, Gnad F, Macek B, Kumar C, Mortensen P, Mann M: Global, in vivo, and site-specific phosphorylation dynamics in signaling networks. Cell. 2006 Nov 3;127(3):635-48. [PubMed:17081983 ]
 6. Wang B, Malik R, Nigg EA, Korner R: Evaluation of the low-specificity protease elastase for large-scale phosphoproteome analysis. Anal Chem. 2008 Dec 15;80(24):9526-33. doi: 10.1021/ac801708p. [PubMed:19007248 ]
 7. Antl M, von Bruhl ML, Eiglsperger C, Werner M, Konrad I, Kocher T, Wilm M, Hofmann F, Massberg S, Schlossmann J: IRAG mediates NO/cGMP-dependent inhibition of platelet aggregation and thrombus formation. Blood. 2007 Jan 15;109(2):552-9. Epub 2006 Sep 21. [PubMed:16990611 ]
 8. Yamada N, Makino Y, Clark RA, Pearson DW, Mattei MG, Guenet JL, Ohama E, Fujino I, Miyawaki A, Furuichi T, et al.: Human inositol 1,4,5-trisphosphate type-1 receptor, InsP3R1: structure, function, regulation of expression and chromosomal localization. Biochem J. 1994 Sep 15;302 ( Pt 3):781-90. [PubMed:7945203 ]
 9. Harnick DJ, Jayaraman T, Ma Y, Mulieri P, Go LO, Marks AR: The human type 1 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor from T lymphocytes. Structure, localization, and tyrosine phosphorylation. J Biol Chem. 1995 Feb 10;270(6):2833-40. [PubMed:7852357 ]
 10. Nucifora FC Jr, Li SH, Danoff S, Ullrich A, Ross CA: Molecular cloning of a cDNA for the human inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1, and the identification of a third alternatively spliced variant. Brain Res Mol Brain Res. 1995 Sep;32(2):291-6. [PubMed:7500840 ]
 11. Yan J, Khanna KK, Lavin MF: Induction of inositol 1,4,5 trisphosphate receptor genes by ionizing radiation. Int J Radiat Biol. 1996 May;69(5):539-46. [PubMed:8648241 ]
 12. Yang J, McBride S, Mak DO, Vardi N, Palczewski K, Haeseleer F, Foskett JK: Identification of a family of calcium sensors as protein ligands of inositol trisphosphate receptor Ca(2+) release channels. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 May 28;99(11):7711-6. [PubMed:12032348 ]
 13. Kasri NN, Holmes AM, Bultynck G, Parys JB, Bootman MD, Rietdorf K, Missiaen L, McDonald F, De Smedt H, Conway SJ, Holmes AB, Berridge MJ, Roderick HL: Regulation of InsP3 receptor activity by neuronal Ca2+-binding proteins. EMBO J. 2004 Jan 28;23(2):312-21. Epub 2003 Dec 18. [PubMed:14685260 ]
 14. Higo T, Hattori M, Nakamura T, Natsume T, Michikawa T, Mikoshiba K: Subtype-specific and ER lumenal environment-dependent regulation of inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1 by ERp44. Cell. 2005 Jan 14;120(1):85-98. [PubMed:15652484 ]
 15. van de Leemput J, Chandran J, Knight MA, Holtzclaw LA, Scholz S, Cookson MR, Houlden H, Gwinn-Hardy K, Fung HC, Lin X, Hernandez D, Simon-Sanchez J, Wood NW, Giunti P, Rafferty I, Hardy J, Storey E, Gardner RJ, Forrest SM, Fisher EM, Russell JT, Cai H, Singleton AB: Deletion at ITPR1 underlies ataxia in mice and spinocerebellar ataxia 15 in humans. PLoS Genet. 2007 Jun;3(6):e108. Epub 2007 May 16. [PubMed:17590087 ]